sk cz

Autolekáreň - autodiely, autosúčiastky svetových značiek

Nákupný košík

0x   |   0,00 €

Brzdové potrubie a hadice

Blog > Brzdové potrubie a hadice

21.06.2020

Brzdové potrubie a vysokotlakové hadice naplnené brzdovou kvapalinou spájajú jednotlivé hydraulické komponenty, pričom musia spoľahlivo znášať veľký hydraulický tlak.

Brzdové potrubie

Oceľové potrubie je na povrchu často potiahnuté polymérom, aby účinne odolávalo korózii spôsobenej poveternostnými vplyvmi a nečistotami na cestách. Potrubie máva vnútorný menovitý priemer zvyčajne 2,5 mm, vonkajší iba okolo 4,5 mm. Konce potrubí sú upravené jedným, prípadne dvojitým rozšírením, aby zodpovedali súčiastke na ktorú dosadajú. Majú maticu s vnútorným alebo vonkajším závitom, znova podľa súčiasky, s ktorou sa spájajú. Takéto neohybné potrubie sa používa tam, kde nedochádza k vzáomnému pohybu koncov potrubia napríklad z jedného konca automobilu na druhý pozdĺž tuhého dielca podlahy karosérie alebo cez stenu medzi motorovými priestorom a priestorom na nohy vodiča, prípadne pozdĺž nápravnice. Brzdové potrubie sa musí upevňovať zvierkami ku karosérii v rozostupe nie väčšom ako 0,5 mm. Brzdové potrubie sa v žiadnom prípade nesmie trieť o karosériu alebo inú pevnú časť podvozka automobilu. Ohnutia na potrubí musia byť s čo najväčším polomerom, podľa možností bez žiadnych zvislých slučiek alebo takých ohybov, ktoré by mohli pri ovzdušňovaní brzdového systému zadržiavať vzduch. Je veľmi zložité, aby brzdové potrubie nebolo v blízkosti silného zdroja tepla, napríklad výfukového potrubia. Tieto skutočnosti berú výrobcovia vozidiel do úvahy, ale je dôležité ich dodržiavať aj pri výmene či oprave potrubia. Miesto kde sa spája oceľové potrubie a ohybná hadica, je zväčša pomocou konzoly pripevnené ku karosérii.

Najväčším problémom je korózia potrubia. Môže k nej dochádzať pri normálnom vystavení potrubia pôsobeniu vonkajších vplyvov, ale môže sa značne urýchliť aj soľou používanou v zimnom období na posyp ciest. Značný podiel vody v brzdovej kvapaline zasa spôosobuje kooziu zvnútra potrubia. V dôsledku toho bude stena rúrky napadnutá bodovou koróziou, oslabí ju, až sa pri brzdení napokon roztrhne. To sa prejaví náhlou stratou brzdového tlaku a zvyčajne aj haváriou vozidla. Preto sú pravidelné prehliadky brzdového potrubia a hadíc základnou bezpečnostou podžiadavkou.

Brzdové hadice

Bubnové a kotúčové brtdy sa montujú na nápravy alebo úchyty za zavesenie nápravy alebo úchyty na zavesenie náprav, ktoré sa vzhľadom na karosériu vozidla pohybujú. Tento pohyb treba v plnom rozsahu kompenzovať použitím ohybných gumových hadíc. Na bežný osobný automobil sú potrebné najmenej štyri hadice, jedna ku každej brzde kolesa vozidla. V závislosti od inštálcie môžu existovať krátke brzdové rúrky vedúce od hadíc k strmenu kotúčovej brzdy. Ani ohybné hadice sa nesmú odierať o karosériu alebo závesy kolies vozidla, ale musia byť schopné kopírovať dráhu zavesenia od plného dorazu naspäť. Z týchto dôvodov je dôležité zabezpečiť, aby sa pri výmene hadíc použili len hadice odporúčané na dané vozidlo. Pri jej výmene treby vždy dôkladne skontrolovať novú hadicu porovnaním so starou. Brzdové hadice musia zniesť vysoký tlak, preto sa precízne vyrábajú z kvalitných materiálov a väčšinou majú vnútornú gumovú vrstvu obalenú dvoma spevnňujúcimi textilnými vrstvami z umelého hodvábu a vonkjaším plášťom opäť z gumy. Niektoré hadice majú na jednom konci zvláštnu ochrannú kryciu rúrku chrániacu ju pred odieraním, iné majú ovinutú špirálu z plastu, aby bola pri náhodnom dotyku,s inými predmetmi špirála a nie hadica. Hadice majú po dĺžke vyznačenú zreteľnú čiaru na kontrolu správnej montáže. Táto čiara nesmie byť od jednej koncovky po druhú koncovku skrútená. Existuje viacero druhov koncoviek, na čo treba dávať pozor. Koncovky sú na gumovú hadicu lisované. Vo výrobe sa testuje pevnosť lisovaného spija aj hadica tlakmi podsatne prekračujúcimi maximálne tlaky vyvinuté v brzdovom systéme. Hadice na vozidle sa musia kontrolovať najmenej pri každom servisnom intervale, najlepšie každých 6 mesiacov, aby sa v zárodku zistilo ich poškodenie, napríklad odieraním, kamienkami, znečisteným mazivom, alebo či sa na nich neobjavujú známky praskania vplyvom, starnutia gumy. Ak sa rukou ohne hadice v blízkosti koncoviek, ukáže sa, či došlo k vzniku trhliniek.

Pridať komentár

Komentáre (3)

2020    AUTOLEKAREN.SK powered by TecDoc
Facebook