sk cz

Autolekáreň - autodiely, autosúčiastky svetových značiek

Nákupný košík

0x   |   0,00 €

Vrátenie tovaru/ Reklamácia

Vrátenie tovaru v 14 dňovej lehote

Ako postupovať pri vrátení zakúpeného tovaru pri vrátení v zákonnej 14 dňovej lehote?

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

V prípade objednania nesprávneho dielu, predávajúci nenesieme zodpovednosť za možné vzniknuté náklady. Dbajte na vedomie, že overenie podľa VIN čísla nieje 100%-tné ale len orientačné.

Kam tovar vrátiť

Spolu s vyplneným odstúpenie od zmluvy a dokladom o kúpe môžete tovar vrátiť osobne na mieste prevádzky: Autolekáreň, Nové Hrádky 396/7, 027 44 Tvrdošín

alebo zaslať na našu adresu:

Autolekáreň
Nové Hrádky 396/7
027 44 Tvrdošín

Vrátený tovar dobre zabaľte, aby neprišlo k jeho poškodeniu behom prepravy. Pri vrátení doručte tovar nepoužitý, v pôvodnom stave ako pri prevzatí (vrátane dokumentácie, príslušenstva apod.).Vrátený tovar musí mať pôvodný a nepoškodený obal. Tovar neposielajte na dobierku, takýto tovar nepreberáme.

Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

Pre dodržanie 14dňovej lehoty je rozhodujúce, kedy je k nám doručené odstúpenie od zmluvy. Doručením sa rozumie písomná informácia, že chcete odstúpiť od zmluvy, prípadne samotné doručenie odstúpenia aj s tovarom.

Lehota pre odstúpenie trvá 14 kalendárnych dní a začína plynúť nasledujúci deň po prevzatí, napr. ak si prevezme zákazník tovar v stredu, prvý deň sa počíta štvrtok.

Aké dokumenty priložiť?

K vrátenému tovaru prosíme vždy priložiť dokument, ktorý potvrdí, že ste tovar zakúpili u nás (napr. potvrdzujúci email z objednávky resp. faktúra). Zároveň je potrebné priložiť odstúpenie od zmluvy .Aký tovar nie je možné vrátiť?

1) Nieje možné vrátiť diel, ktorý bol montovaný, používaný alebo má poškodenom originálny obal

2) Nieje možné vrátiť tovar, ktorý má poškodenú bezpečnostnú plombu , prípadne  poškodený bezpečnostný obal.
    (napríklad spojkové sady, Lambda sondy v obaloch, atď ) 

Dokument na stiahnutie odstúpenie od zmluvyReklamácia tovaru 

Postup pri reklamácii

1) Informujte nás o reklamácii telefonicky, e-mailom (info@autolekaren.sk), či písomne
2) Stiahnite si reklamačný formulár, riadne vyplňte a pribaľte k reklamovanému tovaru.
3) Tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu prevádzky , Autolekáren, Nové Hrádky 396/7, 02744 Tvrdošín
4)zásielka musí obsahovať kópiu dokladu o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode, reklamačný formulár našej firmy, doklad o montáži, protokol zo servisu o chybnom náhradnom diele, ktorý chce kupujúci reklamovať

POZOR: Pokiaľ chcete reklamovať elektrické diely, snímače, lambda sondy, DPF filtre a podobné diely. Je nutné dodať aj protokol z diagnostiky, kde je jasne vidieť, že diel je nefunkčný! 

reklamačný formulár na stiahnutie

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatia tovaru našou firmou, samozrejme budeme sa snažiť o urýchlenie celého procesu.


2022    AUTOLEKAREN.SK powered by TecDoc
Facebook